Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กสเตนเลส TDC จะร่วมให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้สนับสนุนโครงการของลูกค้าจนสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน โดยติดตามประสานงาน และดูแลงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่จัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเหล็กสเตนเลส, การขึ้นรูปของเหล็กสเตนเลส, วิธีการตรวจสอบสินค้า, มาตรฐานการบรรจุสินค้า, การจัดส่งสินค้า, การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้า, การควบคุมจัดจ่ายเหล็กสเตนเลส, รวมทั้งคาดการณ์ปัญหา และนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อรับมือกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กสเตนเลส TDC ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้ามาโดยตลอด จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

  Copyright 2009 © Trinity Dynamic Corporation Limited