Call Us 0-2415-1919

แจกฟ้าทลายโจรและหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน ปี2564

หมวดหมู่: TRINITY'S FAMILY...SHARE & CARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้มอบ ฟ้าทะลายโจร พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย ให้กับ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับพี่น้องชาวทรีนีตี้ ซึ่งถือว่าในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา พี่น้องทุกคน ถือเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่สำคัญ ที่ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดี ด้วยพลังความมุ่งมั่น และร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรค์ในสถานการณ์ดังกล่าว

ขอให้พี่น้องชาวทรีนีตี้ ร่วมมือร่วมใจเดินหน้าทำงานต่อไป ให้ข้ามพ้นผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน ด้วยสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแกร่งค่ะ

10 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 1673 ครั้ง

Engine by shopup.com