Call Us 0-2415-1919

งานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563

หมวดหมู่: TRINITY'S FAMILY...SHARE & CAREเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา Trinity Group ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณสมศักดิ์ อุดมสินวัฒนา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดหัวกระบือ ณ สำนักงานใหญ่ Trinity Group ชั้น 2

27 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 2165 ครั้ง

Engine by shopup.com