Call Us 0-2415-1919

17/10/63 มีการอบรม “การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย”

หมวดหมู่: TRINITY'S FAMILY...SHARE & CARE

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัท ทรีนีตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เชิญวิทยากรชำนาญการ ทำการฝึกอบรม “การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย” ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับ  และบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธี  ด้วยความปลอดภัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มอบวุฒิบัตรให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท    ที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

20 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 2266 ครั้ง

Engine by shopup.com