Call Us 0-2415-1919

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ปี 2564

หมวดหมู่: TRINITY'S FAMILY...SHARE & CARE

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 

บริษัท ทรีนีตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานประจำปี 2564 โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8 มาให้บริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัททรีนีตี้

10 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 1863 ครั้ง

Engine by shopup.com