Call Us 0-2415-1919

ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด เข็มที่ 1

หมวดหมู่: TRINITY'S FAMILY...SHARE & CARE

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ พระราม2  บริษัท ทรีนีตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้ความสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 7 ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้แก่พนักงานเพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตของพนักงาน ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย เพื่อพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

24 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1671 ครั้ง

Engine by shopup.com