Call Us 0-2415-1919

Plasma Cutting

Plasma Cutting ใช้ใน workshops ปฏิบัติการสำหรับการแปรรูปโลหะบาง, การบำรุงรักษาโรงงาน, การบำรุงรักษาด้านการเกษตร, ศูนย์ซ่อมแซม/งานเชื่อม, ศูนย์บริการงานโลหะ (เหล็กแลบ, งานเชื่อมและงานรื้อถอน) งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและงานศิลปะ (การผลิตและการเชื่อม) การต่อเรือเชิงพาณิชย์ การผลิตรถพ่วง การซ่อมรถและงานศิลปะ (การผลิตและการเชื่อม)

 


28 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 2421 ครั้ง

Engine by shopup.com