Call Us 0-2415-1919
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Stainless Steel Bar
  Stainless steel bar เป็นเหล็กเส้นแบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถนำเหล็กรีดเย็นไปขัดผิว หรือเหล็กรีดร้อนไปพ่นทรายได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเกรด 316 และ 304

  22 ต.ค. 2565

  3598

 • หมวดหมู่สินค้า : Stainless Steel Bar
  เหล็กฉากเป็นที่รู้จักกันทั่วไป มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นยาว ตั้งฉาก ซึ่งจะมีทั้งเหล็กฉากด้านเท่าและเหล็กฉากไม่เท่ากัน สเปคและเกรดของสินค้าถูกแบ่งออกเป็น 3

  23 ต.ค. 2565

  2579

 • หมวดหมู่สินค้า : Stainless Steel Bar
  Stainless steel round bar เป็น stainless steel เส้นกลมทั่วไปที่ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนหรือหลอม ตามรูปร่าง เป็นแท่งโลหะทรงกระบอกยาวที่มีการใช้งาน

  29 ก.ย. 2564

  2456

Engine by shopup.com