Call Us 0-2415-1919
เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Stainless Steel Bar
  ฉากสแตนเลสเป็นที่รู้จักกันทั่วไป มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นยาว ตั้งฉาก ซึ่งจะมีทั้งเหล็กฉากสแตนเลสด้านเท่าและเหล็กฉากสแตนเลสไม่เท่ากัน สเปคและเกรดของสินค้า

  27 พ.ค. 2566

  6331

 • หมวดหมู่สินค้า : Boiler Plate
  Stainless Steel Boiler plate หมายถึงเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน และเป็นตระกูลย่อยของ Steel alloys ที่ใช้สำหรับการผลิตถังบรรจุที่สามารถทน

  08 พ.ค. 2566

  7095

 • หมวดหมู่สินค้า : Ornamental Tubes
  Stainless Steel tube เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าท่อสแตนเลสเพื่อใช้ในการตกแต่ง ซึ่งมีลักษณะรูปร่างอยู่ 3 ประเภท คือ รูปร่างกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี

  24 ม.ค. 2566

  4574

Engine by shopup.com